Αξιολόγηση Χρήστη: 3 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Έργα σε Θέματα Ισότητας Φύλων

Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας καθώς και την υποστήριξη των γυναικών με δράσεις συμβουλευτικής και με προώθηση στην απασχόληση, όπως απαιτούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένη Υποστήριξη του Μηχανισμού - Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων

Εξειδικευμένη υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού - Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων. Η Πράξη συνάδει με τις στρατηγικές προτεραιότητες πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ως αρμόδιου φορέα για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

Η υπηρεσία έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής του Υπουργείου και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Μπορείτε να επισκεφτείτε την παλαιότερη σελίδα της Επιτελικής Δομής στην διεύθυνση www.eyeisotita.gr.

©2021 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

Search